NL | EN

Investeren

Bepaal mee het wonen van morgen

Cohousing Projects is een erkende coöperatieve vennootschap met open aandeelhouderschap. Dat is een bewuste keuze. Wij willen sámen met jullie werken aan een betere wereld. De participatie die we in onze projecten zo hoog in het vaandel dragen, trekken we door in onze bedrijfsstructuur.  

Investeren in cohousingAnders ondernemen

Onze aandeelhouders streven naast een mooi financieel rendement ook een maatschappelijke meerwaarde na. Al onze aandeelhouders hebben 1 stem, ongeacht het aantal aandelen waar ze voor staan. Op onze jaarlijkse algemene vergadering mee bepalen wat onze prioriteiten zijn.  

Duw in de rug voor jonge groepen

Met ons kapitaal investeren we in gronden, panden en huurwoningen zodat jonge cohousinggroepen de wind in de zeilen krijgen. Daarnaast begeleiden we ze op financieel, juridisch en organisatorisch vlak. Een mooi voorbeeld is cohousing Papiermoleken in Bierbeek. De waarde van één aandeel bedraagt momenteel 270 EUR. Met de aankoop van één aandeel helpt u ons vooruit, maar hoe meer kapitaal we verwerven, hoe actiever we kunnen worden. We willen dit op een commercieel duurzame manier doen, zonder extreme winsten, maar met een rechtvaardig rendement voor de aandeelhouders. Als erkende coöperatieve streven we naar een dividendrendement van 4% per jaar. Let wel: investeren in aandelen betekent mee participeren zonder garantie op winst. Dividend keren we enkel uit als er winst gemaakt wordt. Jaarlijkse Algemene Vergadering: de laatste vrijdag van april.

Doe mee!

Stap 1

Stort €15 (instapkost) + een veelvoud van €270 op rekening van Cohousing Projects cvba iban: BE12 0688 9602 4692 en vermeld je naam en e-mailadres. Je rekeninguittreksel geldt als voorlopig bewijs.

Stap 2

Gegevens invullen. Vul op dit online formulier je persoonlijke gegevens in.

Stap 3

Wanneer je persoonlijke gegevens compleet zijn, vullen we het aandeelhoudersregister aan en sturen we een aandeelhoudersbewijs. Het aandeelhoudersregister is geen publiek document en is enkel op de zetel in te kijken.

Voordelen coöperanten

  • Onafhankelijk van het aantal aandelen krijgt elke aandeelhouder één stem op de Algemene Vergadering.
  • U heeft recht op een jaarlijks dividend (indien de Algemene Vergadering beslist een dividend uit te keren). De maximale opbrengst per aandeel beperken we tot 6% netto. Tot €180 dividend per persoon is vrij van roerende voorheffing.
  • Bij speciale evenementen ben je bevoorrecht genodigde.

Wat u nog moet weten

  • Het aantal aandelen per aandeelhouder is onbeperkt.
  • Uitstappen kan ten vroegste na 5 jaar.
  • De waarde van de aandelen wordt in functie van de boekwaarde aangepast.  Momenteel (sinds de Algemene Vergadering van april 2018) bedraagt de waarde €270.
  • Wij halen maximaal €100.000 per jaar op.
  • Je kan specifiek voor een bepaald project instappen. Vermeld dit project als mededeling bij de overschrijving.

Je kan er ook de volledige statuten op nalezen.

Download ons investeringsdossier:

Investeringsdossier Cohousing Projects v2018.05