fbpx
NL | EN

Investeren

Bepaal mee het wonen van morgen

Cohousing Projects is een erkende coöperatieve vennootschap met een open aandeelhouderschap. Dat is een bewuste keuze. Wij willen sámen met jullie werken aan een betere wereld.  We dragen participatie in onze projecten hoog in het vaandel. Dat trekken we graag door in onze bedrijfsstructuur.  

Investeren in cohousingAnders ondernemen

Onze aandeelhouders streven naast een mooi financieel rendement ook een maatschappelijke meerwaarde na. Al onze aandeelhouders hebben 1 stem, ongeacht het aantal aandelen waar ze voor staan. Op onze jaarlijkse algemene vergadering bepalen ze wat onze prioriteiten zijn.  

Duw in de rug voor jonge groepen

Met ons kapitaal investeren we in gronden, panden en huurwoningen zodat jonge cohousinggroepen de wind in de zeilen krijgen. Daarnaast begeleiden we ze op financieel, juridisch en organisatorisch vlak.   Een mooi voorbeeld is cohousing Papiermoleken in Bierbeek. Hier kochten we een pand om zo de kans te geven aan een startende groep hun woonproject uit te denken. Op het moment dat de groep bewoners (liefst) voltallig is en de omgevingsvergunning in handen heeft, kopen ze de grond van ons over. Zo moeten toekomstige bewoners niet onmiddellijk springen maar krijgen ze tijd om een groep te zoeken en hun cohousingplannen uit te tekenen.

Huren met koopoptie

Sinds kort kan je mee investeren in een woning die we kopen om tijdelijk te verhuren aan de toekomstige eigenaars. We merkten dat een grote groep enthousiaste cohousers uit de boot viel: mensen die pas over een paar jaar voldoende kapitaal hebben om te kopen, maar nu al heel graag willen mee bouwen aan hun cohousingproject. Zo is er het verhaal van Kaat & Robbe uit Lier, maar nog vele andere. Zij huren tijdelijk aan de coöperatie en krijgen een aankoopoptie waarbij hun reeds betaalde huurgeld afgetrokken wordt van de aankoopprijs. Ook jij kan mee financieren via onze coöperatie!

Hoe participeren?

Wil je dit graag mee mogelijk maken? Dat kan!  Met de aankoop van een aandeel help je ons vooruit, maar hoe meer kapitaal we verwerven, hoe actiever we kunnen worden. De waarde van een aandeel bedraagt momenteel 270 EUR.   We willen dit op een commercieel duurzame manier doen, zonder extreme winsten, maar met een rechtvaardig rendement voor de aandeelhouders. Als erkende coöperatieve streven we naar een dividendrendement van 4% per jaar. Let wel: investeren in aandelen betekent mee participeren zonder garantie op winst. Dividend keren we enkel uit als er winst gemaakt wordt. De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt elke laatste vrijdag van april plaats.

Stap 1

Stort €15 (instapkost) + een veelvoud van €270 op rekening van Cohousing Projects cvba iban:  BE12 0688 9602 4692 en vermeld je naam en e-mailadres. Je rekeninguittreksel geldt als voorlopig bewijs.

Stap 2

Vul je persoonlijke gegevens aan via ons aandeelhoudersformulier zodat we onze administratie correct kunnen verwerken.

Stap 3

Wanneer je persoonlijke gegevens compleet zijn, vullen we het aandeelhoudersregister aan en sturen we een aandeelhoudersbewijs. Bedankt en proficiat!

Wat zijn jouw voordelen als coöperant?

  • Onafhankelijk van het aantal aandelen krijgt elke aandeelhouder één stem op de Algemene Vergadering.
  • Je hebt recht op een jaarlijks dividend als de Algemene Vergadering beslist een dividend uit te keren.
  • We beperken de maximale opbrengst per aandeel tot 6% netto.
  • Wist je dat tot €180 dividend per persoon vrij is van roerende voorheffing.

Wat je nog moet weten

  • Het aantal aandelen per aandeelhouder is onbeperkt.
  • Uitstappen kan ten vroegste na 5 jaar.
  • De waarde van de aandelen wordt in functie van de boekwaarde aangepast.  Sinds de Algemene Vergadering van april 2018 bedraagt de waarde van een aandeel €270.
  • Wij halen maximaal €100.000 per jaar op.
  • Je kan specifiek voor een bepaald project instappen. Vermeld dit project als mededeling bij de overschrijving.

Je kan er ook de volledige statuten op nalezen. Lees hier het verslag van de laatste algemene vergadering.

Download ons investeringsdossier:

Investeringsdossier Cohousing Projects v2018.05