NL | EN

Wat doen wij?

Onze missie is actief meebouwen aan een

duurzame en ecologische samenleving via cohousing”

Begeleiden

Cohousing Projects brengt mensen samen en begeleidt hen om samen de dorpjes van morgen te bouwen.  Ons team van projectbegeleiders verleent zijn expertise aan groepen, overheden, ontwikkelaars en grondeigenaars om projecten sneller en efficiënter te realiseren. We adviseren rond budgetten, groepsvorming, ontwerp, juridische organisatie en veel meer. We zetten dromen om in daden.

Goesting om je eigen woning of appartement vorm te geven in een buurt die je samen met je buren creëert? Een plek voor jezelf én een plek waar je buren tegen het lijf kan lopen. Een wijk waar spontane ontmoetingen mogelijk zijn zonder aan privacy in te boeten. Een thuis waar jong en oud samenwoont.

Zoek je begeleiding, wil je een project opstarten op een nieuwe locatie of heb je een geschikt pand/grond? Contacteer ons.

 

Een groep mensen die elkaar vooraf niet kent en die samen een groot project wil realiseren, is gebaat met de begeleiding van een onafhankelijke partner met kennis van zaken – bewoner cohousing De Sijs

Investeren

Daarnaast investeren we in geschikte gronden en panden voor het ontwikkelen van cohousingprojecten. Via de coöperatieve structuur kan iedereen meehelpen aan het realiseren van een groter cohousingaanbod in Vlaanderen. Elke aandeelhouder is mede-eigenaar en krijgt een stem op de Algemene Vergadering.

Meer over investeren.

Waarom zijn onze projecten duurzaam & ecologisch?

Onze cohousingprojecten hebben een minimale voetafdruk doordat we compact en energiezuinig bouwen of renoveren. Parkeren gebeurt aan de rand en autodelen is een must. De verharding wordt tot het minimum herleid en er wordt volop ingezet op gedeeld groen. Door inspraak te geven aan de bewoners bouwen we op maat waardoor drempelloos- of levenslang wonen mogelijk wordt. De gemeenschappelijke delen zorgen voor een netwerk van buren dat onbetaalbaar is. Spullen en kennis delen wordt zo vanzelfsprekend.

 

 

Dankzij de knowhow van Cohousing Projects spaar je veel tijd en energie uit voor het ontwarren van juridische documenten, administratie en groepsorganisatie. Een onafhankelijker partner ervaar ik als een echte meerwaarde en medicijn tegen kopzorgen – bewoner cohousing Wijg & Co

Referenties

Cohousing Oostakker Kerselaar

Cohousing Drongen De Nieuwe W

Cohousing Vinderhoute