fbpx
Cohousing projects mail

FAQ

Frequently asked questions

Alles wat je moet weten over de aankoop van je woning in een van onze cohousingprojecten.

Wat is cohousing?

 

Plattegrond van cohousing aangeduidCohousingprojecten bestaan uit gemiddeld 6 tot 36 volledig uitgeruste privéwoningen met hun eigen keuken en badkamer, met daarnaast uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen. De gemeenschappelijke delen omvatten een ‘centraal gebouw’ genoemd Common House of Paviljoen, een voetgangersstraat, speelpleintjes, ontspanningsruimtes, collectieve tuin…

 

Voorbeelden van deelfuncties in het Common House zijn: een keuken met een grote eetruimte, een wassalon, een kinderspeelkamer, een televisiekamer, een coworkingspace, een muziekkamer, een atelier, logeerkamers, sauna…

 

De architectuur biedt een verhoogde kans op interactie met de buren, zonder verlies aan privacy in de eigen woning of private tuin.

 

Wat is de juridische structuur van een cohousingproject?

 

Onze cohousingprojecten zijn georganiseerd als vereniging van mede-eigendom. Wie een woning of appartement bij ons koopt, zal ook de basisakte tekenen waarin heel duidelijk staat dat je eigenaar wordt van je eigen woning én een aantal tienduizendsten van de gemeenschappelijke delen. Dit betekent dat je als mede-eigenaar ook verantwoordelijk bent voor het beheer en onderhoud van deze gemeenschappelijke delen.

 

Anders dan bij een klassieke mede-eigendom, beslist een cohousinggroep in eerste instantie in consensus. Dit betekent dat alle mede-eigenaars zich engageren om een oplossing te vinden waar iedereen mee kan leven. Blijkt dit moeilijk, dan is er nog een back-upprocedure waarbij alsnog gestemd wordt.

Consensus vraagt dus iets meer creativiteit en tijd, maar zorgt ervoor dat een besluit duurzaam is en niet steeds in vraag gesteld wordt. Het leidt ook vaak tot betere beslissingen omdat de mening van de minderheid meegenomen wordt in het besluit.

 

Daarnaast hebben onze groepen meestal geen externe syndicus en wordt deze taak waargenomen door iemand uit de bewonersgroep. Een duidelijke organisatiestructuur zorgt ervoor dat deze taak in de praktijk door verschillende personen opgenomen wordt: de algemene vergadering is het beslissingsorgaan, de werkgroepen doen het voorbereidend werk. Klassieke werkgroepen zijn: werkgroep bouw/klus, werkgroep financiën, werkgroep groepsvorming, werkgroep paviljoen, werkgroep tuin. Er wordt verwacht dat elke bewoner zich volgens eigen vermogen engageert om binnen één werkgroep taken op te nemen.

 

Tijdens maandelijkse klusdagen worden de taken verdeeld. Dit zorgt vaak voor een samenhorigheidsgevoel en zorgt er vooral voor dat het ‘eigenaarschap’-gevoel bij elke bewoner aanwezig is. Bovendien leer je elkaars capaciteiten des te meer appreciëren na een klusdag waarop iedereen zijn talenten inzet. Daarnaast kan de algemene vergadering beslissen om een aantal onderhoudstaken uit te besteden: poetsen van het common house, tuinwerken, boekhouding…

 

Voor wie zijn onze cohousingprojecten?

 

Cohousing Tuin van Padua in Gentbrugge groepIedereen kan cohousen. De ideale bewonersgroep bestaat uit een mix van singles, koppels, gezinnen met kinderen en ouderen. Zo vul je elkaar perfect aan.

Wij selecteren geen bewoners, maar hebben een heel duidelijke reservatieprocedure waarbij geïnteresseerden de tijd krijgen om kennis te maken met het project én de andere bewoners. Deze reservatieprocedure wordt na een infosessie of gesprek door Cohousing Projects bezorgd aan de geïnteresseerde koper.

 

Stap 1: Reservatie

Je woont een infosessie met Cohousing Projects bij.

Je stort €363 (incl. btw) reservatiekost voor een specifieke woning

Je ondertekent het reservatiedocument

Je woning wordt 30 dagen van de markt gehaald zodat je de tijd krijgt het project beter te leren kennen en het gesprek met je bank en notaris op te starten.

 

Stap 2:

Indien je project nog in aanbesteding- of vergunningsfase zit: STUDIEOVEREENKOMST

Je tekent een studieovereenkomst voor de studiewerken van een specifieke unit

Je betaalt het studiebedrag

Je engageert je om mee te werken aan het ontwerp en keuzes die gemaakt moeten worden voor je woning en de realisatie van het project

 

Indien je project al verkoopklaar is: VERKOOPOVEREENKOMST

Je hebt minstens 1 contactmoment met de bewonersgroep gehad.

Je tekent een verkoopovereenkomst voor je woning

Je betaalt een voorschot van 5% van het totale aankoopbedrag

 

Stap 3: Aankoop

Je tekent de aankoopakte voor je woning onder de Wet Breyne.

Je betaalt voor de grond en de reeds afgewerkte delen van je woning.

Daarna wordt de woning gefactureerd volgens de schijven die vastegelegd worden in de compromis. De betalingsvoorwaarden kan je hier nalezen.

Als mede-eigenaar word je verwacht op algemene vergaderingen, op het online communicatieplatform en in minstens een van de werkgroepen.

 

Kan ik een hypothecair krediet afsluiten voor mijn woning?

 

Cohousing WoestGoed WondelgemUiteraard! Aangezien je een woning of appartement binnen een vereniging van mede-eigendom aankoopt, moet een hypothecair krediet geen enkel probleem zijn.  Eens de vergunning verkregen is, worden de woningen aangemeld in het kadaster en krijgt je woning een eigen huisnummer. De statuten (basisakte en het reglement van interne orde) worden steeds aangehecht aan de verkoopovereenkomst. Elke eigenaar sluit een persoonlijk hypothecair krediet af voor de aankoop van zijn woning en grondaandeel.

Bij onze projecten die gebouwd worden onder de Wet Breyne (Kortenberg Negenhoek, Deurne Due, Lokeren Hoedhaar, Merelbeke BloM, Edegem Minerve, Gent Bourgoyen) liggen de betalingsschijven vast in de compromis en wordt er een voltooiingswaarborg ingesteld. Er is geen beperking op de eigendomsrechten. Eigenaars kunnen verhuren of verkopen zonder meer. De bank kan een hypotheek in eerste rang nemen.

 

Hoe vult Cohousing Projects participatief bouwen in?

 

Cohousing De Sijs in LeuvenCohousingprojecten zijn woonprojecten voor én door de bewoners. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners mee kunnen beslissen over gemeenschappelijke ruimtes en de invulling van hun woning. Uiteindelijk zijn zij de eindgebruikers. Om echt vraaggestuurd te bouwen is het essentieel dat de toekomstige bewoners een wijk uitbouwen die aansluit bij hun behoeftes. Cohousing Projects begeleidt hen in dit proces en geeft hen de nodige tools om ook in de toekomst op een goede manier met elkaar in overleg te gaan.

Op gezette tijdstippen is er overleg met de bewoners over de invulling van de gemeenschappelijke gebouwen en buitenruimte. Cohousing Projects onderzoekt samen met (landschaps)architecten de haalbaarheid en kostprijs van de wensen van de bouwgroep. Elke vraag vanuit de bewoners wordt bekeken, op voorwaarde dat deze de vergunning, verkoopbaarheid en timing van het project niet in gevaar brengen.

De grote lijnen van het project liggen vast in het lastenboek dat voor projecten in bouwfase op te vragen is bij je contactpersoon bij cohousing projects. Dit lastenboek maakt ook deel uit van de bijlages bij de verkoopovereenkomst.

De zaken waar de bewonersgroep nog over kan beslissen worden opgelijst in de Infra open boek kosten. Dit gaat voornamelijk over de afwerking van het common house en de gemeenschappelijke tuin. Alle kosten worden geraamd bij de start van het project. Deze kostenraming wordt toegevoegd als biljage aan het lastenboek. Tijdens de bouwfase van het project werken we deze open boek kosten verder met het bouwteam van de groep uit. Mogelijks duurdere of goedkopere keuzes zullen verrekend worden op het einde van de bouwwerken. Op deze openboekkosten geldt een coördinatiekost van 10%. Zelfwerk door de bouwgroep in deze openboekkosten is mogelijk, maar enkel mits toestemming van Cohousing Projects en ná oplevering.

 

Referentieprojecten

de sijs Heverlee cohousing Dezeen award   BotaniCo Leuven cohousing

Cohousing De Sijs in Heverlee won de publieksstem van de Dezeen design awards in 2022. Cohousing BotaniCo in leuven ging in 2021 lopen met de RES-award voor beste residentieel vastgoedproject. 

Intussen realiseerden we al 25 projecten in heel Vlaanderen. Alle referenties zijn te raadplegen via: www.cohousingprojects.be/projecten/gerealiseerd

 

Meer info

Voor meer info of vragen kan u steeds terecht bij uw projectbegeleider of Eef Tanghe – zaakvoerder bij Cohousing Projects, eef@cohousingprojects.be, 0472/504522.